Stödmurar


Vi har en lång flerårig erfarenhet när det gäller att bygga stödmurar. Varje mur skulle analyseras från hållbarhets synpunkt i relation mot jord, mark och stenar. Låga murar behöver inte ha djupa fundament men skulle få armeringsjärn som kommer att försäkra dess hållbarhet.   Man bör också tillräckligt isolera den inre sidan av muren mot fukt.