Markstenar


Vi erbjuder också en tjänst att lägga olika typ av beläggning. Våra projekterare hjälper er med att anpassa typ av beläggning och omarbetar kostnadsfritt ett projekt helt anpassat för er tomt. Vi utför också anpassande daggvattenledningen genom att installera olika typ utlopp. I flera fall räcker det med att lägga speciella marksläpp på beläggning utan att behöva bygga en separat daggvattenledning.