Vårt erbjudande är


Vårt erbjudande är

 • Grundmur av armerad betong, stöttandemurar
 • Element av stängsel med olika typ slutna profiler, plattjärnstångar eller stavar dekorerade med gjutjärns inslag
 • Aluminium stängsel
 • Overhead- eller olika slags skjutportar
 • Stålkonstruktioner, metalltrappor, olika tak och diverse underkonstruktioner
 • Stöttandemurar av armerad betong eller sten, system stöttandemurar
 • Elektronisk utrustning till portar och grindar – vi är distributör av BFT driv
 • Panel – och system stängsel
 • Galler och räcken
 • Trä och stålstaket
 • Stenläggning eller granitbeläggning, trappor (natursten och betong)
 • Tjänster med minigrävare och mini lastare
 • Inhägnad av idrottsplatser och lekplatser
 • Idrottsbänkar och trädgårdsbänkar, staket, olika typ av byggnader, lusthus och trädgårds soptunnor