Stängsel, stödmurar, stenbeläggning


Tom Complex har funnits sedan år 2007 och är ett familjeföretag som sysslar med tillverkning och bygget av olika slags stängsel. Våra erfarenheter inför vi in i livet med tillämpning av de nyaste teknologierna. Vi gör allt för att byggarbeten som vi utför skulle finnas på den högsta nivån och skulle ha den högsta kvalitén.

Vi äger de nödvändiga redskap och anläggningar för att genomföra de uppdrag vi får från våra kunder. Vi disponerar en minigrävare, minilaster och dessutom en stor park av lastbilar som möjliggör att vi kan snabbt utföra våra uppdrag. Vid sidan om produktion och montering av olika typ stängsel sysslar vi också med att lägga beläggning, bygget av stödmurar av olika slag, jordgrävningsarbeten och läggning av dagvattensystem och även andra diverse arbeten.

Ni kan gärna vända er med förfrågningarna till oss eller ringa oss.